Co jsou to dividendové fondy a jak do nich investovat?

Jste začínajícím investorem? Pak jste již určitě slyšeli o podílových fondech! Ale co jsou to dividendové fondy? V následujícím článku se zaměříme právě na dividendové fondy a na způsoby, jak do nich investovat a nechat si vyplácet dividendy.

Dividendové fondy jsou podílové fondy, které investují do akcií, jež vyplácejí dividendy. Pokud investujete do těchto fondů, můžete dividendy dále reinvestovat do více akcií, nebo můžete peníze použít k zajištění pravidelného příjmu.

Přečtěte si o výhodách i nevýhodách tohoto druhu podílového fondu a zjistěte o dalších investičních možnostech.

Definice a příklad dividendových podílových fondů

Dividendové podílové fondy obsahují akcie veřejně obchodovaných společností, které vyplácejí pravidelné hotovostní dividendy, obvykle každé fiskální čtvrtletí.

Pokud vlastníte akcie společností vyplácejících dividendy prostřednictvím podílového fondu, budou dividendy vypláceny fondu, který tyto peníze předá svým investorům.

Dividendové podílové fondy mají tendenci vlastnit akcie zavedených společností. Jsou to společnosti, které často mají dlouhou historii vyplácení dividend. Tyto akcie jsou často označovány jako „akcie blue-chip“, což jsou akcie velkých, dobře zavedených a finančně zdravých společností, které fungují po mnoho let.

Když společnosti nabízejí dividendu ze svých akcií, zakládají ji na procentu nákladů na jednu akcii. Čím více akcií vlastníte, tím vyšší bude vaše dividenda.

Jak fungují dividendové podílové fondy?

Co jsou to dividendové fondy a jak do nich investovat?

Některé dividendové podílové fondy se zaměřují na akcie, které vyplácejí vysoké dividendy, jež představují velké procento z ceny jejich akcií. Toto procento je známé jako „dividendový výnos“. Jak tento výnos z dividend vypočítat? Nejprve vydělte roční výplatu cenou akcií a poté vynásobte 100.

Uveďme si názorný příklad. Předpokládejme, že akcie vyplácí dividendu 50 centů na akcii každé čtvrtletí. Akcie se obchoduje za 32 USD za akcii. To znamená, že roční výplata dividend činí 2 USD. Když toto číslo vydělíte 32 dolary a vynásobíte 100, dospějete k dividendovému výnosu: 6,3 %.

Názvy těchto fondů mohou obsahovat fráze jako „dividendový výnos“ nebo „vysoká dividenda“. Ostatní dividendové podílové fondy se zaměřují na akcie, které zvyšují výši svých dividend. Tyto fondy mohou ve svých názvech obsahovat fráze jako „růst dividend“ nebo „zhodnocení dividend“.

Dividendový podílový fond může investovat podle indexu, který sleduje společnosti s vysokými dividendovými výnosy nebo ty, které v minulosti své dividendy zvyšovaly.

Při pohledu na dividendové fondy posuďte jejich výnosy na základě dvou následujících metod:

  • 30denní výnos odráží dividendy vyplacené během 30 dnů, které skončily posledním dnem posledního měsíce; to je poté, co odečtete výdaje fondu.
  • Výnos podílového fondu za posledních 12 měsíců (TTM) představuje procento výnosu, které fond vrátil investorům za posledních 12 měsíců. V případě akciového podílového fondu tvoří výnosy výplaty dividend.

Alternativy k dividendovým podílovým fondům

Nejběžnější alternativou mohou být ETF. Jedná se o fondy obchodované na burze (ETF), které jsou podobné podílovým fondům, ale se kterými se obchoduje jako s akciemi. Jejich ceny se často mění v průběhu obchodního dne, na rozdíl od podílových fondů. ETF jsou určeny k reprodukci výkonnosti indexu akcií. A stejně jako dividendové podílové fondy, některé z nich mají za cíl napodobit index akcií, o kterých je známo, že vyplácejí vysoké nebo zvyšující se dividendy. Například iShares Core Dividend Growth ETF se snaží vyrovnat se výkonnosti indexu Morningstar US Dividend Growth Index.

Podílové fondy a ETF, které se snaží napodobovat výkonnost indexu, mívají nižší poplatky než fondy, které jsou aktivně spravovány. Manažeři fondů vybírají své investice pomocí screeningového procesu, který je na rozdíl od pasivního nákupu založen na benchmarkovém indexu.

Plány reinvestice dividend vám umožňují koupit více akcií pomocí vašich dividend. Můžete dokonce koupit zlomky akcií. Některé společnosti vám umožňují investovat do jejich akcií přímo bez použití brokera a mnoho online brokerů vám zřídí plán reinvestic zdarma.

Výhody a nevýhody dividendových podílových fondů

Co jsou to dividendové fondy a jak do nich investovat?

Výhody

  • Poskytují stálý tok příjmů: Vyplácením investorů v pravidelných intervalech nabízejí dividendové podílové fondy stálý tok příjmů.
  • Mají lepší výkon na medvědím trhu: Když dojde k medvědímu trhu, obchodování klesá. Na medvědím trhu si dividendové fondy vedou lépe než podílové fondy, které se zaměřují na akcie s rychle rostoucími cenami (tzv. „růstové akcie“).

Nevýhody

  • Bývají překonány na býčím trhu: Na býčím trhu budou dividendové fondy pravděpodobně překonány podílovými fondy zaměřenými na růst.
  • Nejsou osvobozeny od daně: Výnosy z dividend nejsou považovány za běžný příjem, nýbrž za příjem z kapitálového majetku. Investoři jsou tedy ze zákona povinni z vyplacených dividend zaplatit srážkovou daň, jež v České republice dosahuje 15 %.

Klíčové poznatky aneb co si odnést z tohoto článku

Dividendové fondy jsou typem podílových fondů, které investují do akcií, jež vyplácejí dividendy. Dividendy pak můžete reinvestovat do více akcií fondů, nebo můžete peníze použít jako vedlejší zdroj příjmů. Z dividend z těchto fondů nemusíte platit daně z příjmu, jako investor jste však povinen zaplatit 15 % na srážkové dani.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *